NICE

Agripreneur in Focus: Tatay Ricardo

“Organikong pamamaraan ay tuklasin para magkaroon ng masagana at magandang ani ang ating bukid,” says Tatay Ricardo, who is part of LifeBank’s training and mentoring program. The training expanded his skill sets in crop production and opened him to new concepts in organic-based farming.